.

Rabu, 11 Mac 2009

SUNTIKAN RM60 BILION UNTUK KEBAIKAN SEMUA PIHAK


Kerajaan membahagikan dana tersebut mengikut empat teras berikut:

- Teras Pertama: RM2 bilion

- Teras Kedua: RM10 bilionJustify Full
- Teras Ketiga: RM29 bilion

- Teras Keempat:RM19 bilionHuraian teras-teras yang diumumkan ialah:

TERAS PERTAMA: KURANGKAN PENGANGGURAN DAN MENAMBAH PELUANG PEKERJAAN

- Menyediakan latihan dan mewujudkan peluang pekerjaan

- Kebajikan pekerja yang telah diberhentikan kerja

- Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di sektor awam

- Peluang siswazah untuk melanjutkan pelajaran

- Skim PROSPER Siswazah

- Usaha mengurangkan pekerja asing

TERAS KEDUA: RINGANKAN BEBAN RAKYAT, TERUTAMA GOLONGAN MUDAH TERJEJAS

- Meningkatkan pemilikan rumah - Menambah baik infrastruktur awam

- Bom simpanan kerajaan

- Pembangunan pendidikan

- Kemudahan asas di luar bandar

- Program di Sabah dan Sarawak

- Program mikro kredit

- Membantu golongan kurang bernasib baik

- Menjaga kebajikan pekerja yang diberhentikan

- Galakan kepada bank untuk menangguh bayaran balik pinjaman perumahan

TERAS KETIGA: MEMBANTU SEKTOR SWASTA MENGHADAPI KRISIS

- Skim jaminan modal kerja

- Dana jaminan penstrukturan semula industri

- Memudahkan akses ke pasaran modal

- Menarik individu high-net-worth dan berkemahiran

- Mengurangkan kos kendalian perniagaan

- Menggalakkan sektor automatif

- Industri penerbangan

- Elaun modal dipercepatkan

- Carry back losses - Levi keuntungan atas kelapa sawit

- Mempergiatkan aktiviti pelancongan

TERAS KEEMPAT: MEMBINA KEUPAYAAN MASA DEPAN - Pelaburan oleh Khazanah Nasional Berhad

- Projek Off-Budget

- Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)

- Liberalisasi sektor perkhidmatan

- Peranan Jawatankuasa Pelaburan Asing

- Pembangunan industri seni kreatif

- Pengurusan berkesan sumber kewangan kerajaan

(BERNAMA)

Tiada ulasan: