.

Rabu, 18 Februari 2009

DPLI 2009: SENARAI IPTA, ALAMAT & KOD PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH - intake Julai 20o9-

____________________________________________________________________
Senarai mengikut Universiti, Alamat, Nama Program, Kod Program & Syarat Kelayakan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian yang sesuai dengan program tersebut:


UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

PENDAFTAR
BAHAGIAN AKADEMIK
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
JALAN SLIM
TANJUNG MALIM
35900 PERAK

PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN - AT03D
Sains Sukan
Sains Kesihatan

KAUNSELING - AT04D
Kaunseling
Psikologi
Pembangunan Manusia

TESL - AT06D
Bahasa Inggeris

SAINS PERTANIAN - AT09D
Pertanian
Perhutanan
Kejuruteraan Pertanian
Bioteknologi

COMPUTER PROGRAMMING - AT20D
Kejuruteraan Komputer
Kejuruteraan Perisian
Sains Komputer
Teknologi Maklumat

PERDAGANGAN / PERNIAGAAN - AT21D
Ekonomi
Kewangan
Pengurusan Perakaunan
Perniagaan / Perdagangan
Sastera Ikhtisas

MUZIK - AT22D
Muzik
Seni Persembahan

SENI / SENI VISUAL - AT23D
Seni Halus
Seni Kreatif
Seni Lukis
Seni Visual

SEJARAH - AT32D
Sejarah
Sastera dan Sains Kemasyarakatan

GEOGRAFI - AT33D
Geografi
Kejuruteraan Alam Sekitar
Perancangan Bandar dan Wilayah

PENDIDIKAN ISLAM - AT35D
Pengajian Islam
Pengajian Islam / Bahasa Arab

PENDIDIKAN MORAL - AT41D
Pengajian Islam
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia
Sastera dan Sains Kemasyarakatan

PERDAGANGAN / KEUSAHAWANAN - AT45D
Ekonomi
Kewangan
Pengurusan Perakaunan
Perniagaan / Perdagangan
Sastera Ikhtisas

BAHASA ANTARABANGSA B. ARAB - AT49D
Bahasa Arab
Pengajian Islam / Bahasa Arab

BAHASA CINA - AT50D
Bahasa Cina

PENGAJIAN AM - AT58D
Undang-undang
Sastera dan Sains Kemasyarakatan

EKONOMI RUMAH TANGGA - AT63D
Hospitaliti
Kejuteraan Proses & Makanan
Sains Makanan
Teknologi Makanan

KEMAHIRAN TEKNIKAL - AT71D
Arkitektur
Kejuruteraan Awam
Kejuruteraan Bangunan
Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Pembuatan
Kejuruteraan Reka Bentuk
Teknologi Kejuruteraan
Kejuruteraan Elektrik
Kejuruteraan Elektronik
Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Teknologi Kejuruteraan Elektronilk

KESUSASTERAAN CINA - AT73D
Bahasa Cina
Sastera dan Sains Kemasyarakatan
Sejarah

SIVIK & KEWARGANEGARAAN - AT74D
Pengajian Islam
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia
Sastera dan Sains Kemasyarakatan

PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - AT76D
Sastera dan Sains Kemasyarakatan
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia


UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PARIT RAJA
BATU PAHAT
86400 JOHOR

LUKISAN KEJURUTERAAN - BT52D

AMALAN BENGKEL MESIN - BT65D

KIMPALAN - BT66D

PENYEJUKAN PENYAMANAN UDARA - BT68D

BINAAN BANGUNAN - BT69D

KEMAHIRAN TEKNIKAL - BT71D

ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK - BT72D

Kejuruteraan Awam/Civil Engineering
Kejuruteraan Reka bentuk
Teknologi Kejuruteraan/ Engineering Technology
Kejuruteraan Mekanikal/Mechanical / Mechanical Engineering
Kejuruteraan Mekanikal(Perkapalan)/ Mechanical (Shipping)Engineering
Kejuruteraan Automotif/Automotive Engineering
Kejuruteraan Aeronautikal/Aeronautical
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Elektrik
Kejuruteraan Elektrik Atau Elektronik
Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Kejuruteraan Mekatronik
Teknologi Kejuruteraan Elektronik
Kejuruteraan Industri
Kejuruteraan Bangunan
Kejuruteraan Pembuatan
Teknologi pengeluaran dan pengurusan
Kejuruteraan maritim
Kejuruteraan elektronik


UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA (UDM)

TIMBALAN NAIB CANSELOR
AKADEMIK & ANTARABANGSA
CANSELORI
UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA
JALAN SULTAN MAHMUD
KUALA TERENGGANU
20400 TERENGGANU

PENDIDIKAN ISLAM - DT35D
Pengajian Islam
Bahasa Arab
Syariah Islamiah
Usuluddin


UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

KETUA
BAHAGIAN PENGAMBILAN PELAJAR
BANGUNAN UITM INTERNATIONAL CENTER (UIC)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
SHAH ALAM
40450 SELANGOR

PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN - ET03D
Sains Sukan
Pengurusan Sukan
Sains Kemasyarakatan/Kemanusiaan

TESL - ET06D
Pengajian Inggeris / English Literature

SENI / SENI VISUAL - ET23D
Reka Bentuk
Seni Halus
Seni Halus (Grafik, Komunikasi, Lakonan dan Pengarahan)
Seni Kreatif
Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik/Perindustrian)
Seni Lukis dan Seni Reka (Logam Halus/Seramik)
Seni Lukis dan Seni Reka (Rekaan Fesyen/Tekstil)

PERDAGANGAN / KEUSAHAWANAN - ET45D
Perdagangan
Pentadbiran Perniagaan
Pengurusan Perniagaan
Perakaunan
Pengurusan Sistem Pejabat
Sains Pentadbiran/Pentadbiran Korporat


UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
ARAS 3 BLOK UTARA BANGUNAN CANSELORI
BEG BERKUNCI 2073
KOTA KINABALU
88999 SABAH

PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN - HT03D
Sukan & Rekreasi
Sains Sukan
Pengurusan Sukan

TESL - HT06D
TESL/ ESL/ EFL
Pengajian Bahasa Inggeris/ Bahasa Inggeris
Kesusasteraan Bahasa Inggeris

SEJARAH - HT32D
Sejarah
Perhubungan Antarabangsa
Sains Politik
Muzium Dan Antikuiti
Arkeologi

GEOGRAFI - HT33D
Geografi
Perancangan Bandar dan Wilayah
Alam Sekitar
Geologi
Pertanian
Perhutanan


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI
43600 SELANGOR

PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN - KT03D
Sains Sukan

PENDIDIKAN ISLAM - KT35D
Pengajian Islam
Bahasa Arab/ Pengajian Islam
Pengajian Islam/ Bahasa Arab

PERDAGANGAN / KEUSAHAWANAN - KT45D
Perniagaan/ Perdagangan
Perakaunan
Ekonomi
Kewangan

MASALAH PEMBELAJARAN - KT76D

MASALAH PENDENGARAN - KT77D

MASALAH PENGLIHATAN - KT78D

Sebarang Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian


UNIVERSITI MALAYA (UM)

DEKAN, FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI MALAYA
50603 KUALA LUMPUR

PENDIDIKAN ISLAM - MT35D
Pengajian Islam
Bahasa Arab


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

BAHAGIAN AKADEMIK
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
SERDANG
43400 SELANGOR

PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN - PT03D
Sains Sukan

KAUNSELING - PT04D
Bimbingan dan Kaunseling
Psikologi
Pembangunan Manusia
Pengajian Islam

TESL - PT06D
TESL/ ESL/ EFL
Pengajian Bahasa Inggeris/ Bahasa Inggeris
Kesusasteraan Bahasa Inggeris
Komunikasi
Sains Sosial

SAINS PERTANIAN - PT09D
Pertanian
Perhutanan
Kejuruteraan Pertanian
Bioteknologi

PENDIDIKAN ISLAM - PT35D
Usuluddin
Syariah
Pengajian Islam
Pengajian Islam / Bahasa Arab

PENDIDIKAN MORAL - PT41D
Pengajian Islam
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia
Sastera dan Sains Kemasyarakatan

EKONOMI RUMAH TANGGA - PT63D
Fesyen dan Tekstil
Sains Makanan
Pembangunan Manusia
Hospitaliti
Teknologi Makanan


UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN AKADEMIK
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
BANDAR BARU NILAI
NILAI
71800 NEGERI SEMBILAN

PENDIDIKAN ISLAM - QT35D
Pengajian Islam
Bahasa Arab/ Pengajian Islam
Syariah Undang - Undang

BAHASA ANTARABANGSA B. ARAB - QT49D
Bahasa Arab
Bahasa Arab / Pengajian Islam


UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)

UNIT PENGAMBILAN & KEMASUKAN
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 PULAU PINANG

TESL - ST06D
Bahasa Inggeris

SEJARAH - ST32D
Sejarah
Sastera dan Sains Kemasyarakatan

GEOGRAFI - ST33D
Geografi
Kejuteraan Alam Sekitar
Perancangan Bandar dan Wilayah

MASALAH PEMBELAJARAN - ST76D
Sastera dan Sains Kemasyarakatan
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia

MASALAH PENGLIHATAN - ST78D
Sastera dan Sains Kemasyarakatan
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia


UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)

PENDAFTAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
UNIT KEMASUKAN DAN REKOD
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
UTM SKUDAI
81310 JOHOR

PENDIDIKAN ISLAM - TT35D
Pengajian Islam
Bahasa Arab

EKONOMI RUMAH TANGGA - TT63D
Fesyen dan Tekstil
Sains Makanan dan Pemakanan
Hospitaliti
Teknologi Makanan

AMALAN BENGKEL MESIN - TT65D
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Mekanikal

KIMPALAN - TT66D
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Teknologi Kejuruteran Kimpalan
Kejuruteraan Mekanikal

AUTOMOTIF - TT67D
Kejuruteraan Automotif
Teknologi Kejuruteraan Automotif
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Teknologi Kejuruteraan Mekatronik (Automotif)
Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Automotif)
Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

PENYEJUKAN PENYAMANAN UDARA - TT68D
Teknologi Kejuruteraan Penyejukan Penyaman Udara
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Mekanikal

KEMAHIRAN TEKNIKAL - TT71D
Teknologi Kejuruteraan Awam
Teknologi Kejuruteraan Bangunan
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
Teknologi Kejuruteraan Rekabentuk
Teknologi Kejuruteraan Elektronik
Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
Teknologi Kejuruteraan Rekabentuk
Kejuruteraan Mekanikal
Rekabentuk Industri
Kejuruteraan Elektrik
Kejuruteraan Elektronik
Kejuruteraan Mekatronik
Kejuruteraan Pertanian
Kejuruteraan Industri
Kejuruteraan Pembuatan
Kejuruteraan Rekabentuk
Kejuruteraan Awam

ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK - TT72D
Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Teknologi Kejuruteraan Mekatronik
Teknologi Kejuruteraan Elektronik
Kejuruteraan Elektrik
Kejuruteraan Elektronik
Kejuruteraan Mekatronik


UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
SINTOK
06010 KEDAH

KAUNSELING - UT04D
Kaunseling
Psikologi
Pembangunan Manusia

TESL - UT06D
Bahasa Inggeris

PERDAGANGAN / PERNIAGAAN - UT21D
Ekonomi
Kewangan
Pengurusan
Perakaunan
Keusahawanan
Perniagaan / Perdagangan
Sastera Ikhtisas

PENDIDIKAN ISLAM - UT35D
Pengajian Islam
Bahasa Arab
Usuluddin
Syariah
Fiqh
Al –Quran dan Al Sunah
Ilmu Wahyu

PENDIDIKAN MORAL - UT41D
Pengajian Islam
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia
Sastera dan Sains Kemasyarakatan

PERDAGANGAN / KEUSAHAWANAN - UT45D
Ekonomi
Kewangan
Pengurusan
Perakaunan
Keusahawanan
Perniagaan / Perdagangan
Sastera Ikhtisas

SIVIK & KEWARGANEGARAAN - UT74D
Psikologi
Kaunseling
Pembangunan Manusia
Sastera dan Sains Kemasyarakatan


UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)

UNIT KEMASUKAN,
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA
P.O BOX 10
50728 KUALA LUMPUR

KAUNSELING - YT04D
Kaunseling
Psikologi
Pembangunan Manusia

TESL - YT06D
Bahasa Inggeris

PENDIDIKAN ISLAM - YT35D
Pengajian Islam
Bahasa Arab

GURU AL QURAN KAA - YT36D
Pengajian Islam
Bahasa Arab
Pengajian Al-Qur’an

BAHASA ANTARABANGSA B. ARAB - YT49D
Bahasa Arab
Pengajian Islam / Bahasa Arab* Sila tuliskan "DIPLOMA PENDIDIKAN" di kiri atas sampul surat

Untuk mendapatkan maklumat mengenai IPTA pilihan anda, sila ke :
http://upu.mohe.gov.my
____________________________________________________________________

Tiada ulasan: