.

Ahad, 22 Februari 2009

KRUSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (KPLI 2009)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (SEKOLAH RENDAH)
MODE SEPENUH MASA
DAN
KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (SEKOLAH RENDAH) j-QAF
MODE LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH

AMBILAN KHAS JUN 2009

Iklan ini seperti yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Guru. Makluman lanjut seperti berikut:

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) Mode Sepenuh Masa atau Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon tempatan di kawasan pendalaman khasnya di Sabah dan Sarawak.

1.0 SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS
 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Jun 2009 iaitu lahir selepas 1 Jun 1974.
 3. Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada IPTA / IPTS tempatan atau luar negara.
 4. Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan.
 5. Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V) atau lulus kertas khas Bahasa Melayu di peringkat universiti / IPTA tempatan yang diiktiraf. Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM boleh menggantikan kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V).
2.0 SYARAT TAMBAHAN
 1. Calon Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah hendaklah memiliki ijazah samada dalam bidang Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau Al-Quran atau bidang yang berkaitan.
 2. Calon hendaklah sihat tubuh badan dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.
 3. Calon yang berjaya dan ditawarkan kursus mestilah menunjukkan ijazah (skroll) semasa pendaftaran di Institut Pendidikan Guru Malaysia.
 4. Calon yang masih lagi terikat dengan kontrak perkhidmatan agensi kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah atau Kursus Dalam Cuti tidak layak memohon.
3.0 BIDANG PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) Mode Sepenuh Masa Bagi Ambilan Jun 2009
 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Bahasa Cina
 4. Bahasa Cina (Sekolah Kebangsaan)
 5. Bahasa Tamil
 6. Bahasa Tamil (Sekolah Kebangsaan)
 7. Matematik
 8. Pendidikan Islam
 9. Sains
 10. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 11. Pendidikan Seni Visual
 12. Kemahiran Hidup
 13. Pendidikan Jasmani
 14. Bimbingan
 15. Pemulihan
 16. Pengajian Sosial
 17. Pendidikan Muzik
Kursus Perguruan Lepas Iajzah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah Bagi Ambilan Jun 2009
 1. Bahasa Arab
 2. Pendidikan Islam
 3. Pendidikan Islam Pendidikan Khas j-QAF
4.0 CARA MEMOHON
 1. Permohonan untuk mengikuti program ini hanya boleh dibuat secara Aplikasi Dalam Talian (on-line) sahaja. Calon dikehendaki merujuk e-Panduan Permohonan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.
 2. Permohonan Dalam Talian hanya boleh dibuat dengan menggunakan nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara mulai 16 Februari 2009 hingga 1 Mac 2009 dengan bayaran sebanyak RM6.00. Calon atau wakilnya hendaklah membawa bersama kad pengenalan atau salinan kad pengenalan calon untuk membeli nombor PIN ini.
 3. Gunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan. Nombor PIN ini juga digunakan untuk membuat semakan keputusan permohonan.
5.0 MAKLUMAN DAN PERHATIAN
 1. Calon dibenarkan menghantar satu permohonan sahaja.
 2. Calon yang memenuhi syarat dan kelayakan asas untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah diwajibkan menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teacher Selection Test - mTEST) pada 28 Mac 2009 dan menghadiri temuduga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. (Sila rujuk Kalendar Aktiviti Proses Permohonan 2009 di dalam e-Panduan Permohonan Kursus Lepas Ijazah untuk makluman lanjut).
 3. Maklumat mengenai panduan dan status permohonan boleh didapati di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.
 4. Calon yang dipanggil menduduki mTEST dikehendaki mencetak Tiket Panggilan Ujian daripada internet dan dibawa bersama semasa ujian.
 5. Calon yang layak dipanggil temuduga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temuduga, Lembaran Pernyataan Hasrat dan Borang Butiran Diri daripada internet. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temuduga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada calon.
 6. Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa surat pengesahan Ketua Jabatan semasa temuduga.
 7. Calon yang berjaya ditawarkan kursus akan menerima surat tawaran rasmi semasa melapor diri di Institut Pendidikan Guru Malaysia yang ditetapkan.
 8. Program Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah dijalankan secara penempatan terus di sekolah rendah dan pengajian latihan perguruan akan dijalankan di Institut Pendidikan Guru Malaysia yang ditetapkan semasa cuti persekolahan. Tempoh pengajian adalah selama 18 bulan dan berkhidmat di sekolah berkenaan tidak kurang daripada tiga tahun selepas tamat pengajian.
 9. Maklumat permohonan yang tidak lengkap atau tidak benar, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
 10. Calon adalah dinasihatkan supaya terlebih dahulu membuat semakan kepada status kelayakan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan dengan melayari portal di alamat berikut: http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
6.0 TARIKH TUTUP PERMOHONAN
 • Permohonan ditutup pada 1 Mac 2009
7.0 PENDAFTARAN
 • Calon yang ditawarkan tempat mengikuti kursus ini akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru Malaysia yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh yang akan ditetapkan.
 • Calon yang yang telah ditemuduga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran di IPGM adalah dianggap tidak berjaya.
 • Bahagian Pendidikan Guru, KPM tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.
8.0 IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
 • Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di IPGM adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan termasuk di kawasan pedalaman seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.
9.0 ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KPM

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan dengan permohonan.

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 3, Blok E 13, Parcel E,
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya
(u.p: Unit Pengambilan dan Penempatan Pelatih)
No. Telefon: 03-8884 1233 / 1243 / 1245 / 1252 / 1260
____________________________________________
URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Perguruan Gaya
Petisurat 10491
88805 Kota Kinabalu, Sabah.
No.Tel: 088-236804
URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan Kolej,
93259 Kuching, Sarawak.
No. Tel: 082-258045
SELAMAT MAJU JAYA!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiada ulasan: