.

Isnin, 8 Februari 2010

KURSUS PERGURUAN LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (KPLSPM) AMBILAN JUN 2010


Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Sijil Pelajaran Malaysia seperti di bawah:

1. KETERANGAN PROGRAM
Nama Program : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
Jenis Ijazah : Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
Tempoh Pengajian : Lima Tahun Enam Bulan (Termasuk Satu Tahun Enam Bulan Kursus Persediaan)
Mod Kursus : Sepenuh Masa

2. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS

2.1 Warganegara Malaysia
2.2 Umur tidak melebihi 20 tahun pada 28 Jun 2010 iaitu lahir selepas 28 Jun 1990.
2.3 Calon mestilah sihat fizikal dan mental.
2.4 Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
2.5 Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat cemerlang dalam mana-mana tiga mata pelajaran dan kepujian dalam tiga mata pelajaran berikut:
- Bahasa Melayu
- Sejarah
- Satu mata pelajaran yang lain serta;
- Lulus Bahasa Inggeris
2.6 Memenuhi syarat dan kelayakan khusus bidang pengajian yang dipohon (Rujuk e-Panduan Permohonan).

3. BIDANG PENGKHUSUAN YANG DITAWARKAN
3.1 Sekolah Kebangsaan (SK)
1. Pendidikan Prasekolah
2. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
3. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah
4. Bahasa Arab Pendidikan Rendah
5. Matematik Pendidikan Rendah
6. Sains Pendidikan Rendah
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah
9.Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
10.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
11.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
12.Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
13.Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
14.Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
15.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah

3.2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)
1. Pendidikan Prasekolah
2. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
3. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah
4. Bahasa Cina Pendidikan Rendah
5. Matematik Pendidikan Rendah
6. Sains Pendidikan Rendah
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah
9.Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
10.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
11.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
12.Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
13.Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
14.Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
15.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah

3.3 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)
1. Pendidikan Prasekolah
2. Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
3. Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah
4. Bahasa Tamil Pendidikan Rendah
5. Matematik Pendidikan Rendah
6. Sains Pendidikan Rendah
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah
9.Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah
10.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
11.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
12.Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
13.Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
14.Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
15.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah

4. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
4.1 Permohonan untuk mengikuti program ini hanya boleh dibuat secara Aplikasi Dalam Talian (on-line) sahaja. Calon dikehendaki merujuk e-Panduan Permohonan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat URL seperti berikut: http://www.moe.gov.my mulai 08 Februari 2010.
4.2 Permohonan Dalam Talian hanya boleh dibuat dengan menggunakan nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran sebanyak RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, ATM dan perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS). Calon atau wakilnya hendaklah membawa bersama kad pengenalan atau salinan kad pengenalan calon untuk membeli nombor PIN ini.
4.3 Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang tersebut bagi mendapatkan maklumat iklan, kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan, struktur program dan kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
4.4 Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
4.5 Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan. Nombor PIN ini juga digunakan untuk membuat semakan keputusan permohonan.
4.6 Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

5. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 28 MAC 2010

Sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan di atas, sila hubungi alamat berikut:

Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia
Paras 3, Blok E13, Parcel E
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
(u.p : Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar )
Nombor Telefon :
03-88841260/1245/1243/1235/1231/1226

Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru
Cawangan Sabah
d/a Institut Perguruan Gaya
Peti Surat 10491
88300 Kota Kinabalu, Sabah
Nombor Telefon : 088–236804

Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru
Cawangan Sarawak
Jalan College
93250 Kuching, Sarawak
Nombor Telefon : 082–258045


Tiada ulasan: