.

Sabtu, 6 Februari 2010

PERTANDINGAN DEBAT KEFAHAMAN ISLAM ANTARA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) KALI KE-7


Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) akan menganjurkan Pertandingan Debat Kefahaman Islam Antara Institusi Pengajian Tinggi (IPT) kali tujuh pada 8 - 12 Februari 2010. Sejajar dengan peranan IKIM untuk meningkatkan kefahaman Islam, maka golongan pelajar yang menuntut di IPT di negara ini juga harus diberi peluang untuk menzahirkan pendapat, pandangan dan hujah mengenai isu yang berkait dengan hal ehwal Islam.

Sehubungan itu, pertandingan ini wajar untuk meninjau dan menganalisa sejauhmana kemampuan mereka dalam memperkatakan hal yang berkaitan.

Debat Kefahaman Islam diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kefahaman semua pihak berkaitan Islam; Memberi peluang pelajar yang menuntut di IPT di negara ini menzahirkan pendapat, pandangan dan hujah mengenai isu yang berkait dengan hal ehwal Islam; Meninjau dan menganalisa sejauh mana kemampuan penuntut IPT dalam memperkatakan hal yang berkaitan dan Meningkatkan kesedaran pelajar IPTA berkaitan dunia dan perihal Islam agar mereka ini dapat menghayati bersama ilmu dan disiplin hidup yang dianjurkan Islam.

Pertandingan ini akan diadakan di Dewan Besar, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Penjurian dilakukan menerusi aspek pengisian kandungan dan idea, bahasa dan cara penyampaian.

Institusi Pengajian Tinggi yang mengambil bahagian ialah:

(i) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
(ii) Universiti Putra Malaysia (UPM)
(iii) Universiti Sains Malaysia (USM)
(iv) Universiti Utara Malaysia (UUM)
(v) Universiti Malaya (UM)
(vi) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(vii) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
(viii) Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(ix) Universiti Teknologi Petronas (UTP)
(x) Universiti Tenaga Malaysia (UNITEN)
(xi) Universiti Malaysia Sabah (UMS)
(xii) Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(xiii) Kolej Universiti Insaniah (KUIN)
(xiv) University Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
(xv) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
(xvi) Institut Perguruan Islam Selangor (IPIS)

Pusingan I pertandingan debat ini diadakan pada 8 dan 9 Februari 2010, Pusingan II iaitu suku akhir pada 10 Februari 2010. Manakala pertandingan separuh akhir diadakan pada 11 Februari 2010. Pertandingan akhir akan diadakan pada 12 Februari 2010 bertempat di Dewan Besar IKIM.

IKIM menawarkan hadiah berupa wang tunai kepada pasukan yang beroleh kemenangan iaitu:

(i) Johan : RM 15,000.00, Geran berjumlah RM10,000.00 untuk kelab Debat, buku-buku terbitan IKIM, Piala Pusingan dan sijil penyertaan.
(ii) Naib Johan : RM 10,000.00, buku-buku terbitan IKIM dan sijil penyertaan.
(iii) Ketiga : RM 5,000.00, buku-buku terbitan IKIM dan sijil penyertaan.
(iv) Keempat : RM 3,000.00, buku-buku terbitan IKIM dan sijil penyertaan.
(v) Pendebat Terbaik : RM 2,000.00 , buku-buku terbitan IKIM dan sijil penyertaan.

(WWW.IKIM.GOV.MY)


Tiada ulasan: