.

Isnin, 8 Februari 2010

KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (KPLI) SEKOLAH RENDAH AMBILAN JUN 2010


Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) Mod Sepenuh Masa di Institut Pendidikan Guru.

1. KETERANGAN PROGRAM
Nama Program : KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI-SR)
Tempoh Pengajian : Satu (1) Tahun
Mod Kursus : Sepenuh Masa

2. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS

2.1 Warganegara Malaysia
2.2 Umur tidak melebihi 35 tahun pada 28 Jun 2010 iaitu lahir selepas 28 Jun 1975
2.3 Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) / Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara.
2.4 Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
2.5 Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V) atau lulus kertas khas Bahasa Melayu di peringkat universiti/ IPTA tempatan yang diiktiraf. Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM boleh menggantikan kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V).
2.6 Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau SPM(V).

3. SYARAT TAMBAHAN
3.1 Calon mestilah sihat fizikal dan mental.
3.2 Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas diberi keutamaan.
3.3 Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.
3.4 Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan dan pengalaman mengajar akan diberi wajaran tertentu.
3.5 Calon hendaklah bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman.

4. CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON
4.1 Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.
4.2 Calon yang masih lagi terikat dengan kontrak perkhidmatan agensi kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Kursus Dalam Cuti kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.
4.3 Calon yang pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.
4.4 Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses dakwaan tindakan tatatertib.
4.5 Calon yang pernah disabit dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.

5. BIDANG PENGKHUSUAN YANG DITAWARKAN
5.1 Sekolah Kebangsaan (SK)
1. Prasekolah
2. Bahasa Melayu
3. Bahasa Inggeris
4. Bahasa Tamil (Sekolah Kebangsaan)
5. Bahasa Cina (Sekolah Kebangsaan)
6. Matematik
7. Sains
8. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
9. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
10.Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
11.Agama Islam
12.Pendidikan Seni Visual
13.Pendidikan Jasmani
14.Bimbingan dan Kaunseling
15.Pendidikan Pemulihan
16.Pendidikan Muzik
17.Malaysia Negaraku

5.2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)
1. Prasekolah
2. Bahasa Melayu
3. Bahasa Inggeris
4. Bahasa Cina
5. Matematik
6. Sains
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
9.Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
10.Agama Islam
11.Pendidikan Seni Visual
12.Pendidikan Jasmani
13.Bimbingan dan Kaunseling
14.Pendidikan Pemulihan
15.Pendidikan Muzik
16.Malaysia Negaraku

5.3 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)
1. Prasekolah
2. Bahasa Melayu
3. Bahasa Inggeris
4. Bahasa Tamil
5. Matematik
6. Sains
7. Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
8. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
9.Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
10.Agama Islam
11.Pendidikan Seni Visual
12.Pendidikan Jasmani
13.Bimbingan dan Kaunseling
14.Pendidikan Pemulihan
15.Pendidikan Muzik
16.Malaysia Negaraku

6. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN
6.1 Permohonan untuk mengikuti program ini hanya boleh dibuat secara Aplikasi Dalam Talian (on-line) sahaja. Calon dikehendaki merujuk e-Panduan Permohonan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat URL seperti berikut: http://www.moe.gov.my mulai 08 Februari 2010.
6.2 Permohonan Dalam Talian hanya boleh dibuat dengan menggunakan nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran sebanyak RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, ATM dan perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS). Calon atau wakilnya hendaklah membawa bersama kad pengenalan atau salinan kad pengenalan calon untuk membeli nombor PIN ini.
6.3 Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang tersebut bagi mendapatkan maklumat iklan, kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan, struktur program dan kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.
6.4 Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.
6.5 Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan. Nombor PIN ini juga digunakan untuk membuat semakan keputusan permohonan.
6.6 Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

7. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 21 FEBRUARI 2010

Sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan di atas, sila hubungi alamat berikut:

Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia
Paras 3, Blok E13, Parcel E
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
(u.p : Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar )
Nombor Telefon :
03-88841260/1245/1243/1235/1231/1226

Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru
Cawangan Sabah
d/a Institut Perguruan Gaya
Peti Surat 10491
88300 Kota Kinabalu, Sabah
Nombor Telefon : 088–236804

Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru
Cawangan Sarawak
Jalan College
93250 Kuching, Sarawak
Nombor Telefon : 082–258045


Tiada ulasan: