.

Selasa, 22 Disember 2009

SEMAKAN PENEMPATAN GURU GSST - ISMP 2009/2010

Semakan Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Yang Telah Tamat Mengikuti Ijazah Sarjana Muda Pendidikan telah dibuka untuk semakan bermula 21 Disember 2009.

SEMAKAN PENEMPATAN GURU


Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 3 & 4, Blok E2, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya